מכירת מטבעות זהב ישנים

Selling Gold Coins

מכירת מטבעות זהב ישנים – הצד השלישי של המטבע

והצד הזה הוא השווי שלהם במזומן. בשנים האחרונות, נתעורר בארץ השוק של מטבעות זהב ישנים למכירה והערכת הרשויות היא שיש מטבעות רבים בבעלות פרטית, מטבעות שעד היום לא נמכרו אבל עכשיו הם מתחילים לזוז בשוק. ולא רק מכירת מטבעות זהב ישנים אלא גם קנייה וגם קנייה של חדשים. גם את זה תוכלו לעשות אצלנו כי בבורסה לא רק מוכרים. ולא רק שתוכלו לקנות אלא שביחד עם הקנייה תקבלו גם הדרכה והסברים שאותם אנחנו יודעים לתת היטב.

מה לדוב ולשור עם מכירה של מטבעות זהב ישנים?

הדמיון של הסוחרים רבותי. מן הדוב הם לקחו את התנועה התוקפת שלו והיא הנפה של כפותיו מלמעלה למטה, היישר אל ראש הקורבן. לעומתו, השור נוגח בתנועה שהיא מלמטה למעלה. לכן, זה האחרון מסמן את השוק כשהוא בעלייה ואילו הירידה של הערכים בשוק קיבלה את סמל הדוב. שוקי דובי או שוק שורי. ואגב, מדשדש היא גם מילה שמסמלת את שוק המכירה של מטבעות ישנים מזהב, במקרים שהוא לא בדיוק זז לשום כיוון. כאן כמובן לא מצאו שום חיה מתאימה כי חיות לא מדשדשות, הן תמיד תופסות כיוון.

בדיקה של מטבעות זהב

למטבעות זהב יש דירוג משלהם והוא מבוסס על מצב המטבע בזמן המכירה. הבדיקה כוללת ברק, סימני מגע, שחיקה ובהירות של פרטים החרוטים והיצוקים בו. הקצה העליון של הדירוג הוא 'מצב הנפקה', אחריו מוגדר המטבע 'כמעט לא משומש' והדירוג ממשיך דרך 'יפה' ועד ל'כמעט טוב'. עיקר הדירוג יקבע על פי השחיקה. כלומר, ברמה של מצב הנפקה המטבע מבריק בכל שטחו. ייתכנו סימנים של מגע אבל לא של שחיקה. מכאן אפשר רק לרדת אל מטבע שיש בו שחיקה חלקית, שיש בו ברק חלקי וכן הלאה עד למטבעות שחוקים לגמרי, שלא רואים בהם ציור או תאריך ורק ברור שהם עשויים מזהב.

מטבעות זהב חדשים בשוק הישראלי

החברה למדליות מפיקה מטבעות זהב ומטילי זהב חדשים, בדרגות טוהר שונות, והם מוצעים למכירה לקהל הרחב. הרעיון הוא להנציח אירועים משמעותיים של התקופה. זה לפחות, היה חזונו של בן גוריון כשהקים את החברה. מכל מקום, החברה מפיקה, כאמור, מוצרי זהב חדשים ואפשר לקבל בה הערכה לצורך המכירה של מטבעות הזהב הישנים שברשותכם. הערכה כזו תקבלו גם אצלנו רק שאצלנו, תוכלו גם לבצע את המכירה של מטבעות הזהב הישנים ולקבל עליהם את הכסף המתאים. 

סגירת תפריט